Üye Girişi

Endüstriyi Keşfet


Endüstride Staj Yapılabilecek Bölümler

Bölümler Açıklama
Bakım Onarım ve Enerji

Şirket içerisinde yeni ekipman kurulumlarını, Bina Bakım ve Makinelerin bakım onarım süreçlerinden sorumludur.

Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri

Şirketin donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçlarının yönetiminden sorumludur.

Çevre Sağlık ve Güvenlik

İSG ve Çevre Kontrol süreçlerinden sorumludur.

Finans

Finansal analiz, mali raporlama, bütçe takibi, faturalandırma ve tahsilat süreçleri gerçekleştirilir.

Hukuk

Şirketin hukuki süreçlerinin yönetiminden sorumludur.

İnsan Kaynakları

Şirketin sahip olduğu insan kaynağı için işe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme, performans ve bordro süreçlerinin yönetimini gerçekleştirir.

İş Geliştirme

Şirketin mevcut ürün portföyü ve iş modellerini geliştirme faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur.

Kalifikasyon

Lab ve Üretim ekipmanları kalifikasyon süreçleri gerçekleştirilir.

Kalite Güvence

GMP Uyum, İç Dış Denetim, Ürün Serbest Bırakma gibi süreçler yönetilmektedir.

Kalite Kontrol Laboratuvarı

Hammadde, ürün analizi gibi süreçlerin takibi yapılır. HPLC, HG , UV gibi cihazlarda analizler gerçekleştirilir.

Kurumsal İletişim

Şirketin dış ve iç iletişim faaliyetlerinin yönetilmesinden sorumludur.

Lojistik Hizmetler

Depo, Mal Kabul, İhracat, Sevkiyat gibi süreçlerinin yönetilmesinden sorumludur.

Medikal (Klinik Araştırmalar&Farmakovijilans)

İlgili klinik araştırmaları planlamak ve yürütmek, bu kapsamda ilgili iç ve dış paydaşlarla bilimsel stratejik planlama doğrultusunda koordine etmek ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak, firmanın yönetmeliklere uygun bir şekilde işleyen farmakovijilans sistemini kurmak, sürdürmek ve geliştirmek, ilaçların riskleri ve güvenliği ile ilgili bilgileri takip etmekten sorumlu birimdir.

Mikrobiyolojik Kontrol Lab.

Mikrobiyolojik kontroller yapılır.

Mühendislik ve Projeler

Yatırım ve yeni üretim alanları kurulumlarından ve yeni ekipman yatırım süreçlerinden sorumludur.

Operasyonel Mükemmeliyetçilik ve Projeler

Yalın üretim politikalarının yürütülmesi ve raporlanması, süreç iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Pazarlama ve Satış Mükemmelliği

Şirketin pazarlama ve satış faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için gerekli inceleme ve analizlerin yapılması, sistemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve takip edilmesinden sorumludur.

Ruhsatlandırma

Pazara çıkacak ve mevcutta pazardaki ürünlerin ruhsatlandırma süreçlerinin yönetimi ve süreçlerinin takibini gerçekleştiren birimdir.

Süreç İyileştirme Bölümü

Üretim Süreçlerinin iyileştirilmesi, hammadde kaynak çalışmalarının yapılmasından sorumludur.

Tedarik Zinciri ve Satınalma

Şirketin satınalma ihtiyaçlarının yönetimi ve tedarik sürecinin takibinden sorumludur.

Ticari Operasyonlar

Satış hedeflerine ulaşmak için tüm Türkiye genelinde depo ve ihale satış siparişlerinin efektif gerçekleştirilmesini takip etmek, ilişkileri yönlendirmek, yönetmek ve sonuçlandırarak bu konuda verimliliği arttırmaktan sorumludur.

Üretim

Katı, Likit, Özel Üretim, ilaçların üretim ve ambalaj, paketleme süreçlerinin yönetilmesinden sorumludur.

Üretim Planlama

Kısa dönem ve uzun dönem üretim hatlarının planlanması ve tedarik işleyişinin planlanmasından sorumludur.