Üye Girişi

İEİS


Biz Kimiz?

İEİS, 1964 yılında üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Faaliyetlerimiz

 • Türkiye ilaç endüstrisinin küreselleşmesi ve dünyanın önemli ilaç üreticisi ülkelerinden birisi konumuna gelmesi için çalışmalar yürütmek;
 • Türkiye ilaç endüstrisinin uluslararası rekabet gücünün artması için kurulan Türkiye İlaç İhracatçıları Platformu’nun koordinasyonunu yürütmek;
 • Endüstriye ilişkin verileri ve sağlık istatistiklerini derlemek ve yayınlamak;
 • Türkiye ilaç endüstrisini uluslararası platformlarda temsil etmek,
 • Türkiye ilaç endüstrisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ilaç pazarında sağlıklı rekabet ortamının gelişimi için çalışmak;
 • İlgili resmi ve akademik kurumlar ile diğer sivil toplum örgütleriyle endüstride arge faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda işbirliği yapmak,
 • Türkiye ilaç endüstrisinin faaliyetlerinde yüksek düzeyde etik standartların korunması yönünde çalışmak;
 • İhtiyaç duyulan acil durumlarda endüstrinin harekete geçirilerek ulusal ve uluslararası kuruluşlara ilaç sağlanmasını koordine etmek.

Üyesi Olduğumuz Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Medicines for Europe
Avrupa Reçetesiz İlaç Üreticileri Birliği (AESGP)
Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact)
Amerikan – Türk Konseyi
ABD Farmakopesi


İlaç endüstrisini temsil ettiğimiz kuruluşlar

 • SGK Tıbbi Ekonomik Değerlendirme Komisyonu
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Ar-Ge Merkezi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu
 • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)