Üye Girişi

Temel Göstergeler


Türkiye İlaç Pazarı

İlaç Pazarı (üretici fiyatlarıyla)

Türkiye ilaç pazarı 2017’de değerde 24,5 milyar TL’ye kutu ölçeğinde ise 2,2 milyar hacme ulaşmıştır.

Kaynak: IQVIA, İEİS

Referans-Eşdeğer İlaçlar

Referans ilaç pazarı, 2017’de 16,69 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kutu ölçeğinde ise 0,92 milyar kutu satış gerçekleşmiştir. Eşdeğer ilaç pazarı ise 2017’de değerde 7,85 milyar TL’ye kutu ölçeğinde ise 1,31 milyar hacme ulaşmıştır.

Kaynak: IQVIA, İEİS

Referans-Eşdeğer İlaçların Pazar Payları

Kaynak: IQVIA, İEİS

İthal-İmal İlaçlar

İthal ürünler 2017’de değerde 13,33 milyar TL’ye, kutuda ise 0,43 milyar hacme ulaşmıştır. Yurt içinde üretilen ilaçlar ise 2017’de 11,21 milyar TL’ye ve 1,79 milyar kutu satışına ulaşmıştır.

Kaynak: IQVIA, İEİS

İthal-İmal İlaçların Pazar Payları

Kaynak: IQVIA, İEİS  

Tedavi Gruplarına Göre İlaç Tüketimi

Tedavi Gruplarına Göre Tutar Ölçeğinde İlaç Tüketimi

Onkoloji ilaçları, %11,7 pay ile 2017’de pazarda değer bazında en çok satışa sahip tedavi grubu olmuştur.

Kaynak: IQVIA, İEİS

Tedavi Gruplarına Göre Kutu Ölçeğinde İlaç Tüketimi

2017’de kutu bazında en çok tüketilen tedavi grubu %11,3 pay ile antibiyotikler olmuştur.

Kaynak: IQVIA, İEİS

Biyoteknolojik İlaçlar

Biyoteknolojik ilaçlar, reçeteli ilaçların %19,5'ini oluşturarak 2017'de 4.1 milyar TL'lik hacime ulaştı. Referans ilaçlar 2016'da 3.3 milyar TL iken, 2017 yılında %19,8 artış göstererek 3,95 milyar TL oldu. Biyobenzer ilaçlar ise 2017'de %53,8 artarak 190 milyon TL'ye ulaştı.

Biyoteknolojik ilaçlar 2017 yılında 27,7 milyon kutu satışa ulaştı.

Kaynak: IQVIA, İEİS

Dış Ticaret

Avrupa Birliği (AB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye ilaç endüstrisi ihracatı 2017 yılında 898 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kaynak:TÜİK, İEİS