Üye Girişi

Temel Konular


Geri Ödeme

Geri ödeme kapsamında, her bir eşdeğer grupta bulunan ilaçlar, o gruptaki en ucuz birim fiyatın %10 fazlasına kadar ödeme almaktadır. Bununla birlikte 15 tane eşdeğer grup için taban birim fiyat uygulanmaktadır. Bu gruplar; E267A, E004B, E239B, E274A, E040C, E172H, E062A, E455B, E594A, E499A, E392A, E004G, E063D, E360D, E327C’dır.

Kamu ilaç alımlarında ilaç firmaları ve eczaneler tarafından iskonto uygulanmaktadır

* REFERANS EŞDEĞER FİYAT KORUMALI ÜRÜN
DSF ≤ 6,88 %0  %0  %0 
6,89 < DSF ≤ 13,17 EŞD.YOK EŞD.VAR %10  %0
%10  %10
13,18 < DSF ≤ 19,84 %31 %18 %18 İMALAT REF.VAR REF.YOK
%10 %10 %10
19,85 < DSF %41 %28 %28 %28 %28 %40

* DSF: Depocuya Satış Fiyatı  ( Güncelleme 18 Şubat 2020 )

Kamu ilaç alımlarında uygulanan eczane iskonto oranları, KDV hariç eczane satış hasılatı dikkate alınarak belirlenmektedir.

KDV hariç önceki yılın eczane satış hasılatı Eczane iskontosu %
966.000 TL’ye kadar olan eczaneler tarafından %0
966.001 TL ile 1.242.000 TL arasında olan eczaneler tarafından %0,75
1.242.001 TL ile 2.070.000 TL arasında olan eczaneler tarafından %2,2
2.070.000 TL üzerinde olan eczaneler tarafından %2,75


Mevzuat için tıklayınız!