Üye Girişi

Temel Konular


Geri Ödeme

Geri ödeme kapsamında, her bir eşdeğer grupta bulunan ilaçlar, o gruptaki en ucuz birim fiyatın %10 fazlasına kadar ödeme almaktadır. Bununla birlikte 15 tane eşdeğer grup için taban birim fiyat uygulanmaktadır. Bu gruplar; E267A, E004B, E239B, E274A, E040C, E172H, E062A, E455B, E594A, E499A, E392A, E004G, E063D, E360D, E327C’dır.

Kamu ilaç alımlarında ilaç firmaları ve eczaneler tarafından iskonto uygulanmaktadır

  REFERANS EŞDEĞER FİYAT KORUMALI ÜRÜN
DSF ≤ 4,86 %0  %0  %0 
4,86 < DSF ≤ 9,30 EŞD.YOK EŞD.VAR %10  %0
%10  %10
9,30 < DSF ≤ 14,01 %31 %18 %18 İMALAT REF.VAR REF.YOK
%10 %10 %10
14,01 < DSF %41 %28 %28 %28 %28 %40

DSF: Depocuya Satış Fiyatı

Kamu ilaç alımlarında uygulanan eczane iskonto oranları, KDV hariç eczane satış hasılatı dikkate alınarak belirlenmektedir.

KDV hariç önceki yılın eczane satış hasılatı Eczane iskontosu %
700.000 TL’ye kadar olan eczaneler tarafından %0
700.000 TL ile 900.000 TL arasında olan eczaneler tarafından %0,75
900.000 TL ile 1.500.000 TL arasında olan eczaneler tarafından %2,2
1.500.000 TL üzerinde olan eczaneler tarafından %2,75


Mevzuat için tıklayınız!