Üye Girişi

Temel Konular


Ar-Ge

İlaç sektöründe inovasyon üç farklı şekilde yapılıyor:

Temel ilaç araştırmaları, büyük ölçüde kamu kaynaklı fonlarla, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde geliştirilmekte, ilaç firmaları ürünün ticarileştirilmesi aşamasında devreye girmektedir.

İlaç sektöründe yeni bir molekülün bulunması, aslında hem referans hem de eşdeğer ilaç firmaları için bir başlangıç noktasıdır. Ürünün, zaman içerisinde bu başlangıç noktasından ileriye taşınması beklenmelidir. Ürünün geliştirilmesi sürecinde de, eşdeğer ilaç firmaları ile referans ilaç firmaları arasındaki rekabetin devam etmesi gereklidir.

Kamu otoriteleri eşdeğer ilaç üreticilerini inovatif süreçler için yeteri kadar teşvik etmemelerine rağmen eşdeğer ilaç firmaları, yeni fırsatlar içeren inovatif çalışmalar yaparak mevcut ürünleri daha ileri noktalara taşımaktadırlar.

Eşdeğer ilaç firmaları tarafından yapılan inovatif faaliyetler şöyle örneklenebilir: mevcut bir ürünün farklı doz veya formunun geliştirilmesi, kontrollü salınım sistemleri, kombine ürünler, hasta uyuncunu kolaylaştıran ambalaj sistemleri, biyobenzer ilaçların geliştirilmesi.

Ülkemizde lisanslı veya fason olarak referans ilaç üretimi yapılmakla birlikte, endüstrimizin temel faaliyet alanını eşdeğer ilaçlar oluşturmaktadır. Eşdeğer ilaç firmalarının yapacağı yenilikçi çalışmalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli fırsatlar yaratmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’nin görece avantajlı olduğu artımlı ve adımsal inovasyona odaklanması, bu alanda desteklenmesi önemlidir.

Ar-Ge alanı doğru stratejik planlamalarla desteklenirse ülkemiz 2023 yılında;
·        Katma değerli eşdeğer ürünler,
·        Biyobenzer ürünler

Üretmekle kalmayacak aynı zamanda ihraç eden bir konuma gelmesi sağlanabilecektir.

Böylece hem ithalatımızın önemli bir bölümünü oluşturan biyoteknolojik ürünler yurtiçi üretimle karşılanabilecek hem de ihracatımız artacaktır.