Üye Girişi

Temel Konular


Tanıtım

Tıp bilimi ve teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler, gerek kullanımdaki gerekse kullanıma yeni giren ilaçlar konusundaki güncel bilgilerin sağlık mesleği mensuplarına aktarımını zorunlu kılmaktadır. Firmaların bu sorumluluklarını yerine getirmek üzere gerçekleştirecekleri tanıtım etkinlikleri, etik standartlara uygun olmalı ve sağlık çalışanlarına verilecek bilgiler, hastalarına daha iyi hizmet etmelerine yardımcı olmaları amacıyla tasarlanmalıdır. Bu bilgilerin objektif, doğru, kolayca anlaşılabilinen ve yürürlükteki bütün yasalar ile yönetmeliklere uygun bilgiler olması gerekir.

Dünya’da ve Türkiye’de yapılan çeşitli araştırmalarla hekimlerin büyük bir çoğunluğunun ilaç hakkındaki bilgilerini, firmaların tanıtım etkinlikleri vasıtasıyla edindiği kanıtlanmıştır.

Ülkemizdeki ilaç tanıtım faaliyetleri, Sağlık Bakanlığı’nın Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılmak zorundadır.

Ayrıca İEİS, üyelerinin tanıtımla ilgili yükümlülüklerinin daha da etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla, 1990 yılında İEİS İlaç Tanıtım İlkeleri ve Sağlık Mensuplarıyla İlişkiler Hakkında Yönetmelik’in hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur. İEİS üyesi firmaların uymakla yükümlü oldukları söz konusu ilkelerin ihlal edildiği saptandığında, Tanıtım İlkeleri Denetleme Kurulu değerlendirmesi ve Disiplin Kurulu kararına göre üyelikten çıkarmaya kadar varan yaptırımlar söz konusudur. Kılavuz, değişen koşullar çerçevesinde revize edilmektedir.