Üye Girişi

Haberler


<< Haber Arşivine Dön

Türkiye’de eşdeğer ilaç kullanımıyla sağlanan tasarruf artıyor

Ülkemizde, 2005 yılında eşdeğer ilaç kullanımıyla 615 milyon dolar tasarruf sağlanmıştır. Eşdeğer ilaç kullanımıyla sağlanan tasarruf 2003 yılında 345 milyon, 2004 yılında ise 416 milyon dolardı. Eşdeğer ilaçların üretiminin ve kullanımının teşvik edilmesiyle, kamunun ve bireylerin sağladığı tasarrufta artacaktır.

İEİS tarafından yapılan çalışmada, eşdeğer ilaç kullanımıyla sağlanan tasarruf, pazarın mevcut durumu, piyasada eşdeğer ürünlerin bulunmaması varsayımıyla hesaplanan Pazar değerleriyle karşılaştırılarak bulunmuştur.
 
    milyon YTL milyon $
2003 Referans+ Eşdeğer satış (mevcut durum) 2.279 1.519
Hepsi referans (eşdeğer ilaçsız satış) 2.796 1.864
TASARRUF 517 345
2004 Referans + Eşdeğer satış (mevcut durum) 3.023 2.115
Hepsi Referans (eşdeğer ilaçsız satış) 3.619 2.531
TASARRUF 596 416
2005 referans + Eşdeğer satış (mevcut durum) 4.234 3.143
Hepsi Referans (eşdeğer ilaçsız satış) 5.063 3.758
TASARRUF 829 615
06.03.2006

İlgili Görseller: